Hoe geschikt zijn onze woningen?

Als gemeente willen wij heel graag weten of de woningen in geen wel geschikt zijn voor de toekomst. Zoals u vast weet worden wij steeds ouder en blijven ook langer thuis wonen. Daar willen wij als gemeente op voorbereid zijn. Wij hebben daarvoor uw hulp nodig!

Met uw hulp kan de gemeente inschatten hoeveel woningen op dit moment geschikt zijn voor een rollator of rolstoel. Deze uitkomsten gebruikt de gemeente bij haar beleid op wonen en zorg. Dit is een onderzoek van adviesbureau Schellekens Advies en onderzoeksbureau ABF Research.

Privacy

Met uw antwoorden wordt vertrouwelijk en voorzichtig omgegaan. ABF Research is lid van de Marktonderzoek Associatie Nederland en voert haar onderzoek uit volgens de "Gedragscode Onderzoek en Statistiek" die is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

logo MOA

Wat vraagt de gemeente van u?

De gemeente vraagt u om via deze website de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat uit een twintigtal vragen. De geschiktheid van woningen voor mensen die moeite hebben met lopen en bewegen wordt vooral bepaald door drempelhoogtes, deurbreedtes, opstapjes en vrije ruimtes in vertrekken.

Wij vragen u een paar metingen te doen onder het motto meten = weten! Het is dan ook handig om een meetlint bij de hand te hebben. De vragen waarvoor gemeten moet worden vindt u in het document Meetvragen.pdf op deze website of via de onderstaande knop. Het meten en invullen duurt ongeveer 20 minuten.

Hulp nodig?

U kunt contact opnemen met . Dan komt er gratis een woonadviseur bij u langs. Deze adviseur helpt u met het opmeten van uw woning en het invullen van de vragenlijst.

Start vragenlijst

Om een goed beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de woningen in de hele gemeente is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de enquĂȘte invullen, verspreid over alle kernen. Het zou fijn zijn als u daarom ook familie, buren en kennissen op deze vragenlijst wijst.